@

Welcome to the outter universe...
m a c i e k @ k o r z e n . o r g
m k o r z e n @ g m a i l . c o m

setgid Maciej Korzeń - usługi informatyczne

My Red Hat certificates:

Red Hat Certified Architect (RHCA)
Red Hat Certified Datacenter Specialist (RHCDS)
Red Hat Certified Engineer (RHCE)
Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
   
Anti Spam contact@bt.korzen.org