tytu³ 1 tytu³ 2
1.1 2.1
1.2 2.2
i rasss dwa
czy
A B C
DE F
G HI
AD B CFI
E
G H
AB CF
DG E
HI